Advertisement

Negen

  • Hanne Rots
Chapter

Abstract

Michels vader overleed plotseling en we vonden het een mooi gebaar dat de kleinkinderen de bloemstukken de kerk in droegen. Toen het zover was liep Melanie voorop met het grootste bloemstuk. Zij was ook degene die halverwege luid vroeg wanneer we nou eindelijk es naar huis mochten. Toen zijn moeder twee weken later ook onverwacht overleed vond niemand het erg dat Mel niet bij de begrafenis was, maar ervoor gekozen had om naar het schoolkamp te gaan.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2004

Authors and Affiliations

  • Hanne Rots

There are no affiliations available

Personalised recommendations