Advertisement

Vijf

  • Hanne Rots
Chapter

Abstract

We kregen door dat Melanie een complexe problematiek met zich meedroeg en we voorzagen dat er een moment kwam dat ze uit huis geplaatst zou worden. Eigenlijk wensten we dat moment. We zagen dat haar moeder erg veel tijd en begeleiding kreeg en Melanie moest maar wachten en wachten of zij het ouderschap ooit naar behoren in kon vullen. Elke week, elke maand dat het kind in deze situatie bleef vonden wij te lang. Haar ontwikkeling stagneerde aan alle kanten.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2004

Authors and Affiliations

  • Hanne Rots

There are no affiliations available

Personalised recommendations