Advertisement

Vier

  • Hanne Rots
Chapter

Abstract

Om te voorkomen dat ik teveel aandacht aan de drie anderen kon geven toen ze nog kleuter was, klom Mel vaak bij mij op schoot. Wróng ze zich vaak op mijn schoot. Het was soms een hele verademing als ze weer weg was, want dan kon ik weer normaal met mijn eigen kinderen omgaan. Soms had ik gewoon heimwee naar ze terwijl ze, onbereikbaar voor mij, om me heen drentelden.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2004

Authors and Affiliations

  • Hanne Rots

There are no affiliations available

Personalised recommendations