Advertisement

Drie

  • Hanne Rots
Chapter

Abstract

We werden geconfronteerd met een problematiek die we niet kenden en waren vaak verbijsterd over haar gedrag. Melanie was dan ook vaak onderwerp van gesprek tussen ons. Ik had gelezen over affectieve verwaarlozing en in het gedrag en de lichamelijke kenmerken die beschreven werden herkenden we Mel overduidelijk. “Nee,” zei de maatschappelijk werkster die de ouders begeleidde, “ze heeft een verstandelijke handicap.” En ik dacht: ‘Wat kan het kind anders dan verstand op nul en blik op oneindig zetten als het in zo’n onveilige wereld terecht komt?’

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2004

Authors and Affiliations

  • Hanne Rots

There are no affiliations available

Personalised recommendations