Advertisement

Twaalf

  • Hanne Rots
Chapter

Abstract

“Pas maar op tot je zestien wordt!”, waarschuwde Melanie Froukje op een dag. “Hoezo dat zo?”, vroeg Froukje nieuwsgierig. “Nóu! Toen ik zestien was leek het of alles me tegen zat. Helemaal niet leuk, hoor!” Zo stellig als je Mel altijd hoort praten, kun je bijna niet anders dan geloven dat zestien inderdaad een vreselijke leeftijd is.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2004

Authors and Affiliations

  • Hanne Rots

There are no affiliations available

Personalised recommendations