Advertisement

Elf

  • Hanne Rots
Chapter

Abstract

Ze kan helemaal idolaat zijn van mensen en ze kan dat best lang volhouden. Diegene is dan álles, of het nou een vriendje of vriendinnetje is of iemand van de leiding. Maar op een dag is de desbetreffende persoon helemaal uit de gratie en Mel heeft er niks dan scheldwoorden voor. “Die stomme trut. Ze bekijkt het maar!”

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2004

Authors and Affiliations

  • Hanne Rots

There are no affiliations available

Personalised recommendations