Advertisement

Tien

  • Hanne Rots
Chapter

Abstract

Melanie was denk ik twaalf toen ze tegen me zei: “Ze zeggen dat ik gehandicapt ben.” “Wat?! Ze zijn zelf gehandicapt!”, reageerde ik fel. Waren ze nou helemaal besodemieterd? Ik vond niet dat je het kon maken om iemand zomaar zoiets toe te schuiven. Ze had een ontwikkelingsachterstand door alles wat ze meegemaakt had en ik gaf haar nog wat jaren om dat in te lopen. Ik was vreselijk bang voor harde diagnoses die haar haar verdere leven zouden achtervolgen. De diagnose verstandelijk gehandicapt op haar tweede had voor een hoop last gezorgd. Het kinderdagverblijf waar ze toen op zat staarde zich blind op die handicap en zag de bijkomende problematieken niet.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2004

Authors and Affiliations

  • Hanne Rots

There are no affiliations available

Personalised recommendations