Advertisement

Eén

  • Hanne Rots
Chapter

Abstract

De eerste ontmoeting met Melanie kan ik me nog goed voor de geest halen. Ik had een adres opgekregen waar een kindje woonde voor wie het goed was dat ze af en toe even uit het gezin was. Ze was al eerder naar een gastgezin geweest, maar dat liep niet goed. Ik werd gewaarschuwd dat het nogal een druk meisje was.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2004

Authors and Affiliations

  • Hanne Rots

There are no affiliations available

Personalised recommendations