Advertisement

Het eigen gewicht of de setpoint-theorie

  • Caroline Meerum Terwogt-Reijnders
  • Loes Koster-Kaptein
Chapter

Abstract

In dit hoofdstuk wordt de setpoint-theorie (of de ‘eigen-gewicht-theorie’) behandeld. Deze theorie gaat ervan uit dat mensen een genetisch bepaald gewicht hebben. Er wordt ook nader ingegaan op onderzoeksgegevens die de setpoint-theorie ondersteunen of tegenspreken.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2001

Authors and Affiliations

  • Caroline Meerum Terwogt-Reijnders
  • Loes Koster-Kaptein

There are no affiliations available

Personalised recommendations