Advertisement

Sociaal-culturele factoren en lichaamsbeeld

  • Caroline Meerum Terwogt-Reijnders
  • Loes Koster-Kaptein
Chapter

Abstract

Als je slank bent ben je aantrekkelijk. Althans, zo denken de meeste mensen in de Westerse samenleving erover. En niet alleen aantrekkelijkheid wordt aan slank zijn gekoppeld, ook succes, controle en competentie worden vaker aan slanke mensen toegeschreven dan aan dikke mensen. Van dikke mensen denkt men al snel dat zij lui en gemakzuchtig zijn, en over weinig wilskracht beschikken. In dit hoofdstuk wordt de Westerse norm van het slankheidsideaal in een breder perspectief geplaatst.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2001

Authors and Affiliations

  • Caroline Meerum Terwogt-Reijnders
  • Loes Koster-Kaptein

There are no affiliations available

Personalised recommendations