Advertisement

Het intakegesprek

  • D. H. D. Mac Gillavry
Chapter

Abstract

Elke controverse tussen partijen, ook al is deze puur zakelijk, wordt altijd door subjectieve en emotionele factoren beïnvloed.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2002

Authors and Affiliations

  • D. H. D. Mac Gillavry

There are no affiliations available

Personalised recommendations