Advertisement

Aspecten van het conflictmodel: het provoceren van de omgang

  • D. H. D. Mac Gillavry
Chapter

Abstract

Men kan zich afvragen welke van de drie ‘ruzievormen’ (de complementaire, symmetrische of parallelle) de gunstigste is om tot een redelijke afwikkeling van de huwelijksrelatie te komen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2002

Authors and Affiliations

  • D. H. D. Mac Gillavry

There are no affiliations available

Personalised recommendations