Advertisement

Wederkerigheid, circulariteit, negatieve en positieve afhankelijkheid

  • D. H. D. Mac Gillavry
Chapter

Abstract

De omgang tussen twee mensen die een relatie met elkaar hebben wordt in belangrijke mate bepaald door wederkerigheid. Wederkerigheid betekent dat op een actie van de een (A) een reactie van de ander (B) volgt, waarop weer een reactie van de een (A) en daarop weer van de ander (B) volgt. Zelfs als de een niet reageert op de ander, dan nog is er sprake van een reactie. Niet reageren is namelijk ook een manier van reageren, omdat, zoals Watzlawick dat stelt, men niet niet kan communiceren en men niet niet iets kan doen (zwijgen bijvoorbeeld) zonder dat men daarmee iets uitdrukt of iets ‘zegt’.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2002

Authors and Affiliations

  • D. H. D. Mac Gillavry

There are no affiliations available

Personalised recommendations