Advertisement

Waarom scheidingsbemiddeling?

  • D. H. D. Mac Gillavry
Chapter

Abstract

Het doel van scheidingsbemiddeling is het voorkomen van oorlog. Bij slecht verlopende scheidingen kunnen partijen elkaar belagen, bevechten, onderuithalen en willen vernietigen zoals we dit kennen uit echte oorlogen: totale vernietiging van de ander zonder voorbehoud ten aanzien van zichzelf en de persoonlijke schade die dit oplevert. Als daarbij nog eens twee advocaten worden ingehuurd, dan kan de schade zich zelfs tot in de volgende generaties doen gelden. Dit ‘voorkomen’ behoort tot de opdracht van de scheidingsbemiddelaar.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2002

Authors and Affiliations

  • D. H. D. Mac Gillavry

There are no affiliations available

Personalised recommendations