Advertisement

De rechter als bemiddelaar

  • D. H. D. Mac Gillavry
Chapter

Abstract

Ook rechters kunnen bemiddelen, namelijk waar ze partijen tot schikkingen proberen te brengen. De gebruikelijke werkwijze richt zich bij rechters op het verzamelen van informatie om daarmee tot een oordeel te komen. Een groot probleem is evenwel dat rechters tijdens zittingen meer met de advocaten bezig zijn dan met de cliënten zelf. Daarbij in aanmerking genomen dat advocaten in de meeste gevallen meegaan met het ruziemodel dat partijen vertonen, betekent dit dat advocaten een mogelijke schikking kunnen blokkeren terwijl partijen zelf eigenlijk al aan een schikking toe zijn.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2002

Authors and Affiliations

  • D. H. D. Mac Gillavry

There are no affiliations available

Personalised recommendations