Advertisement

De werkwijze van Haynes en Fong; een kwestie van vragen stellen en het negeren van emoties

  • D. H. D. Mac Gillavry
Chapter

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2002

Authors and Affiliations

  • D. H. D. Mac Gillavry

There are no affiliations available

Personalised recommendations