Advertisement

Enkele praktijkvoorbeelden

  • D. H. D. Mac Gillavry
Chapter

Abstract

Een man belt mij: zijn ex en hij zijn twee jaar geleden gescheiden. Alles is geregeld, ook de omgang met de kinderen. Deze is vastgelegd in het convenant. Niettemin loopt de omgang niet. Zijn ex verziekt deze, zegt hij. Hij krijgt zijn kinderen steeds minder te zien. Ze verzint voortdurend smoesjes waarom ze niet kunnen komen. ‘Nou ja, smoesjes. Zegt u maar gewoon leugens,’ voegt hij eraan toe.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2002

Authors and Affiliations

  • D. H. D. Mac Gillavry

There are no affiliations available

Personalised recommendations