Advertisement

Het driegesprek

  • D. H. D. Mac Gillavry
Chapter

Abstract

Hoe regisseert de bemiddelaar het gesprek met beiden (het zogenoemde driegesprek)? Laat hij partijen met elkaar en tegen elkaar praten of laat hij ze met hem en tegen hem praten zonder dat ze tegen elkaar praten of elkaar in de rede vallen? Hoe zorgt de bemiddelaar ervoor om buiten de strijd te blijven, zich niet voor het een of andere karretje te laten spannen? Onder andere door scherp te observeren wat beiden ‘doen’ in plaats van de draad van het verhaal te willen vasthouden. Door te kijken hoe ze met elkaar omgaan en te luisteren naar wat ze met elkaar doen, apart en als paar.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2002

Authors and Affiliations

  • D. H. D. Mac Gillavry

There are no affiliations available

Personalised recommendations