Advertisement

Bemiddelen: wat wil ieder, wat verwacht men van elkaar?

  • D. H. D. Mac Gillavry
Chapter

Abstract

De bemiddelaar zal aan partijen duidelijk moeten maken dat onder druk, dwang, met het opzettelijk achterhouden van informatie of het geven van onjuiste informatie, het knoeien met taxatiewaarden, het verdraaien van fiscale gegevens, het ontkennen van zwart geld, en dergelijke niet gewerkt kan worden. Dit alles dient als ontoelaatbaar en onwerkbaar in het werkcontract te worden opgenomen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2002

Authors and Affiliations

  • D. H. D. Mac Gillavry

There are no affiliations available

Personalised recommendations