Advertisement

Inleiding

  • D. H. D. Mac Gillavry
Chapter

Abstract

Van Dale omschrijft conflict als ‘een botsing, strijd, verschil van mening, een controverse, een toestand van onvrede die uit een botsing voortvloeit, een botsing van tegenstrijdige gevoelens of strevingen’.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2002

Authors and Affiliations

  • D. H. D. Mac Gillavry

There are no affiliations available

Personalised recommendations