Advertisement

Psychoanalyse

 • M.H.M. de Wolf
 • A. P. Cassee
Chapter

Abstract

Het begrip ‘psychoanalyse’ wordt in verschillende betekenissen gebruikt. Zo kan ermee worden bedoeld een persoonlijkheidstheorie en een theorie over psychopathologie. Of een specifieke behandelvorm, namelijk de klassieke psychoanalyse – dat wil zeggen, een behandelvorm waarbij de patiënt(e) op een bank ligt met de psychoanalyticus erachter en een frequentie van vijf keer per week. Maar ook kan ermee bedoeld worden: uiteenlopende behandelvormen, afgeleid van de klassieke psychoanalyse. Het geheel van persoonlijkheidstheorie, psychopathologie, de klassieke psychoanalyse en de daarvan afgeleide varianten vormen tezamen het psychoanalytisch referentiekader.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. Alexander, F. & French, T. (1946). Psychoanalytic therapy. New York: Roneid Press.Google Scholar
 2. Balint, M. (1953). Primary love and psychoanalytic technique. New York: Mansfield Library.Google Scholar
 3. Balint, M., Ornstein, P.H. & Balint, E. (1972). Focal psychotherapy. Philadelphia: J.B. Lippincott.Google Scholar
 4. Blum, G. & Nelson, S. (1955). Perceptual defence revisited. Journal of Abnormal and Social Psychologie, 57.Google Scholar
 5. Bonke, B. (1975). Experimented regressie: een utopie. (Ongepubliceerd manuscript.) Rotterdam: Erasmus Universiteit.Google Scholar
 6. Bordin, E.S. (1976). The working alliance: Basis for a general theory of psychotherapy. Washington: APA.Google Scholar
 7. Bordin, E.S. (1979). The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance. Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 16, 252–260.CrossRefGoogle Scholar
 8. Brenner, C.H. (1980). Metapsychology and psychoanalytic theory. The Psychoanalytic Quarterly, 2.Google Scholar
 9. Budman, S.H. & Gurman, A.S. (1983). The practice of brief psychotherapy. Professional Psychology: Research and Practice, 14, 277–292.CrossRefGoogle Scholar
 10. Castelnuovo-Tedesco, P. (1966) Brief psychotherapeutic treatment of depressive reactions. In: M. G. J. Wayne & R.R. Koegeer (red.), Emergency psychiatry and brief therapy (p. 193–210). Boston: Little Brown.Google Scholar
 11. Davanloo, H. (1978). Basic principles and techniques in short term dynamic psychotherapy. New York: S.P. Medical and Scientific Books.Google Scholar
 12. Davanloo, H. (1980). Short term dynamic psychotherapy. New York: Jason Aronson.Google Scholar
 13. Deben-Mager, M. (1991). Over psychoanalyse en feminisme: een literatuuroverzicht. Mgv.Google Scholar
 14. Dixon, N.F. (1958). Subliminal perception. New York: McGraw Hill.Google Scholar
 15. Eagle, M.N. (1987). Recent developments in psychoanalysis. New York: McGraw Hill.Google Scholar
 16. Fenichel, O. (1946). The psychoanalytic theory of neurosis. London: Routledge & Kegan Paul.Google Scholar
 17. Ferenczi, S. & Rank, O. (1925). The development of psychoanalysis. New York.Google Scholar
 18. Freud, A. (1936). The ego and the mechanisms of defense. New York: International University Press.Google Scholar
 19. Freud, S. (1894/1940). Die Abwehr Neuropsychosen (Gesammelte Werke I). Londen: Imago.Google Scholar
 20. Freud, S. (1895/1940). Studien über Hysteric (Gesammelte Werken I). Londen: Imago.Google Scholar
 21. Freud, S. (1900/1941). Die Traumdeutung (Gesammelte Werke II/III). Londen: Imago.Google Scholar
 22. Freud, S. (1905/1942). Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (Gesammelte Werke V). Londen: Imago.Google Scholar
 23. Freud, S. (1905/1941). Ueber Psychotherapie (Gesammelte Werke V). Londen: Imago.Google Scholar
 24. Freud, S. (1911/1943). Psychoanalytische Bemerkungen über einen autobiografisch beschriebenen Fall von Paranoia (Gesammelte Werke VIII). Londen: Imago.Google Scholar
 25. Freud, S. (1913/1943). Die Disposition zur Zwangneurose (Gesammelte Werke VIII). Londen: Imago.Google Scholar
 26. Freud, S. (1916/1944). Vorlesungen zur Einfuhring in der Psychoanalyse (Gesammehe Werke II). Londen: Imago.Google Scholar
 27. Freud, S. (1916/1946). Trauer und Melancholie (Gesammelte Werke X). Londen: Imago.Google Scholar
 28. Freud, S. (1923/1946). Das Ich und das Es (Gesammelte Werke XIII). Londen: Imago.Google Scholar
 29. Freud, S. (1923/1946). Psychoanalyse und Libidotheorie (Gesammelte Werke XIII). Londen: Imago.Google Scholar
 30. Freud, S. (1925/1948). Hemmung, Symptom und Angst (Gesammelte Werke XIV. Londen: Imago.Google Scholar
 31. Freud, S. (1950). Aus den Anfangen der Psychoanalyse. Londen: Imago.Google Scholar
 32. Garfield, S.L. (1986). Research on client variables in psychotherapy. In: S.L. Garfield & A.E. Bergin (red.), Handbook of psychotherapy and behavior change. New York: John Wiley.Google Scholar
 33. Gelb, L.A. & Ullman, H. (1967). Instant psychotherapy offered at an out patient psychiatric clinic. Frontiers of Hospital Psychiatry, 4, 14.Google Scholar
 34. Gomes-Schwartz, B. (1978). Effective ingredients in psychotherapy: Prediction of outcome from process variables. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 46, 5, 1023–1035.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 35. Greenson, R. (1967). The technique and praxis of psychoanalysis. New York: International University Press.Google Scholar
 36. Hartmann, H. (1939). Ego psychology and the problem of adaptation. New York: International University Press.Google Scholar
 37. Hartmann, H. (1951). Technical implications of ego psychology. Psychoanalytic Quarterly, 20.Google Scholar
 38. Hartley, D.E. & Strupp, H.H. (1983). The therapeutic alliance: Its relationship to outcome in brief psychotherapy. In: J. Masling (red.), Empirical studies of psychoanalytical theories.Google Scholar
 39. Hermann, P. (1960). Counter transference. British Journal of Medical Psychology, 33.Google Scholar
 40. Horowitz, M.J. (1984). Personality styles and brief psychotherapy. New York: Basic Books.Google Scholar
 41. Jonghe, F. de, Rijmerse, P. & Jansen, R. (1987/1988). Uitzicht op inzicht I, II, III. in. Tijdschrift voor Psychotherapie.Google Scholar
 42. Kernberg, O. (1965). Notes on counter transference. Journal of the American Psychoanalytic Association, 13, 38–56.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 43. Kernberg, O. (1975). Borderline conditions and pathological narcissism. New York: Jason Aronson.Google Scholar
 44. Kiesler, D. J. (1966). Some myths of psychotherapy research and the search for a paradigm. Psychological Bulletin, 65, 110–136.CrossRefGoogle Scholar
 45. Klein, M. (1957). Envy and gratitude. Londen: Imago.Google Scholar
 46. Klein, M. (1975). Love guilt and reparation. Londen: Imago.Google Scholar
 47. Kohut, H. (1971). The analysis of the self. New York: International University Press.Google Scholar
 48. Kohut, H. (1977). The restoration of the self. New York: International University Press.Google Scholar
 49. Kohut, H. & Worl, E.S. (1978). The disorders of the self and their treatment: An outline. International Journal of Psychoanalysis, 59, 413–425.Google Scholar
 50. Kuiper, P.C. (1984). Nieuwe neurosenleer. Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 51. Lacan, J. (1966). Ecrits. Parijs: Editions du Seuil.Google Scholar
 52. Lambert, M.J. (1986). The effectiveness of psychotherapy. In: S.L. Garfield & H.E. Bergin (red.), Handbook of psychotherapy and behavior change. New York: John Wiley.Google Scholar
 53. Lampl-de Groot, J. (1965). The development of the mind. New York: International University Press.Google Scholar
 54. Lampl-de Groot, J. (1985). Man and mind. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 55. Langs, R. (1973). The technique of psychoanalytic psychotherapy. New York: Jason Aronson.Google Scholar
 56. Leeuwen, W.F. van (1973). Het psychoanalytisch minimum. In: A.P. Cassee (red.), Klinische psychologie in Nederland. Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 57. Luborsky, L. & Spence, D.P. (1978). Quantitative research on psychoanalytic therapy. In: A.E. Bergin & S.L. Garfield (red.), Handbook of psychotherapy and behavior change. New York: John Wiley.Google Scholar
 58. Luborsky, L. (1984). Principles of psychoanalytic psychotherapy. New York: Basic Books.Google Scholar
 59. Mahler, M. (1968). On human symbiosis and the vicissitudes of individuation. (Vol. I). New York: International University Press.Google Scholar
 60. Mahler, M. & Pine, F. (1975). The psychological birth of the human infant. Londen: Mansfield Library.Google Scholar
 61. Malan, D.H. (1975). A study of brief psychotherapy. Londen: Travestock.CrossRefGoogle Scholar
 62. Malan, D.H. (1976). The frontier of brief psychotherapy. New York: Plenum.CrossRefGoogle Scholar
 63. Malan, D.H. (1979). Individual psychotherapy and the science of psychodynamics. Londen: Butterworths.Google Scholar
 64. Marmor, J. (1979). Short term dynamic psychotherapy. The American Journal of Psychiatry, 136, 149–155.PubMedGoogle Scholar
 65. Marziali, E.A. & Sullivan, J.M. (1980). Methodological issues in the content analysis of brief psychotherapy. British Journal of Medical Psychology, 53, 19–27.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 66. Marziali, E.A., Marmar, C. & Krupnick, J. (1981). Therapeutic alliance scales: Development and relationship to psychotherapy outcome. American Journal of Psychiatry, 138, 361–364.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 67. Marziali, E.A. (1984). Predictionof outcome of brief psychotherapy from therapist interpretative statements. Archives of General Psychiatry, 41, 301–305.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 68. Mann, J. (1973). Time limited psychotherapy (deel I). Cambridge, MA: Harvard Univity Press.Google Scholar
 69. Miller, A. (1981). Het drama van het begaafde kind. Bussum.Google Scholar
 70. Noy, P. (1977). Metapsychology as a multimodel system. International Review of Psychoanalysis.Google Scholar
 71. Rank, O. (1929). The trauma of birth. New York: Routledge and Kegan Paul.Google Scholar
 72. Rank, O. (1936). Will therapy. New York: Routledge and Kegan Paul.Google Scholar
 73. Rapaport, D. & Gill, M.M. (1959) The points of view and assumptions of metapsychology. International Journal of Psychoanalysis.Google Scholar
 74. Reich, W. (1933). Charakteranalyse. Wenen: Manzsche Buchdruckerei.Google Scholar
 75. Rusk, T.N. & Gerner, R.H. (1972). A Study of the process of emergengy psychotherapy. American Journal of Psychiatry, 128, 882–885.PubMedGoogle Scholar
 76. Sandler, J. & Dave, Ch. (1973). The patient and the analyst. Londen: Mansfield Library.Google Scholar
 77. Sandler, J. & Sandler, A.M. (1984). The past unconscious and the present unconscious and interpretation of the transference. Psychological Inquiry.Google Scholar
 78. Sandler, J. & Sandler, A. M. (1987). The past unconscious and the present unconscious and the vicissitudes of guilt. International Journal of Psychoanalysis, 68.Google Scholar
 79. Sifneos, P.E. (1979). Short-term dynamic psychotherapy: Evaluation and technique. New York: Plenum.Google Scholar
 80. Small, L. (1971). The briefer psychotherapies. New York: Brunner/Mazel.Google Scholar
 81. Spitz, R. (1957). No and yes. On the genesis of human communication. New York: International University Press.Google Scholar
 82. Staples, F.R. & Sloane, R.B. (1970). The relation of speech patterns in psychotherapy to empathic ability responsiveness to approval and disapproval. Diseases of the Nervous System, 31, 100–104.PubMedGoogle Scholar
 83. Stern, D. (1985). The interpersonal world of the infant: A view from psychoanalysis and developmental psychology. New York: Basic Books.Google Scholar
 84. Stolorow, R. (1975). Toward a functional definition of narcissism. International Journal of Psychoanalysis, 56.Google Scholar
 85. Strupp, H.H. & Binder, J.L. (1984). Psychotherapy in a new key. New York: Basic Books.Google Scholar
 86. Strupp, H.H. & Hadley, S.W. (1979). Specific versus non-specific factors in psychotherapy. Archives of General Psychiatry, 36, 1125–1136.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 87. Treurniet, N. (1986). On recent developments in psychoanalytic thought. Zeitschrift für Psychoanalytische Theorie und Praxis, 1, 3–43.Google Scholar
 88. Tyson, R. (1983). Some narcissistic consequences of object loss: A developmental view. Psychoanalytic Quarterly, 52.Google Scholar
 89. Wallerstein, R.S. (1986). Forty-two lives in treatment. New York: Guilford.Google Scholar
 90. Wegman, C. (1979). Psychoanalyse en cognitieve psychologic. Meppel: Krips Repro.Google Scholar
 91. Wilkinson, F. & Cargill, D. (1955). Regression elicited by story material based on the oedipal complex. Journal of Social Psychology, 42.Google Scholar
 92. Winnicott, D.W. (1958). Collected papers: Through paediatrics to psychoanalysis. New York: Basic Books.Google Scholar
 93. Wittmer, J. (1971). An objective scale for content-analysis of the counselors interview behavior. Counselor, Education and Supervision, 10, 283–290.CrossRefGoogle Scholar
 94. Wolberg, L.R. (1980). Handbook of short-term psychotherapy. New York: Thieme Stratum.Google Scholar
 95. Wolf, M. de (1991). Hoe psychoanalytisch zijn Malan therapieën? Muiderberg: Coutinho.Google Scholar

Copyright information

© C.P.F. van der Staak, A.P. Cassee & P.E. Boeke, resp. de auteurs 1994

Authors and Affiliations

 • M.H.M. de Wolf
  • 1
 • A. P. Cassee
  • 2
 1. 1.Psychoanalytisch Instituut in AmsterdamAmsterdam
 2. 2.Vrije Universiteit AmsterdamAmsterdam

Personalised recommendations