Advertisement

RET: rationeel-emotieve therapie

  • Jan Verhulst
Chapter

Abstract

In dit tweede hoofdstuk bekijken we hoe de RET, de rationeel-emotieve therapie, tot stand is gekomen. Het hoofdstuk bevat een korte levensbeschrijving van de grondlegger van de RET, dr. Albert Ellis. Daarin zullen we zien hoe zijn persoonlijke levensomstandigheden mede hebben bijgedragen tot de uiteindelijke vorm van de RET.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

  • Jan Verhulst

There are no affiliations available

Personalised recommendations