Advertisement

Stress

  • Jan Verhulst
Chapter

Abstract

Zoals we in de algemene inleiding al hebben gezegd, valt het niet mee om een omschrijving van het begrip ‘stress’ te geven waarmee iedereen het eens zal zijn. Het begrip heeft dan ook een lange historie, door de psycholoog Jacques Winnubst beschreven in het boek Ontdek de psychologie (1992).

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

  • Jan Verhulst

There are no affiliations available

Personalised recommendations