Advertisement

8. Toekomst

  • Saskia Timmer

Samenvatting

Uitspraken doen over de toekomst van eHealth is lastig. Zoals in de inleiding is geschetst, is het moeilijk om de impact van innovaties te overzien. Als we kijken naar de ontwikkelsnelheid van de technologie wordt het des te lastiger. Om maar eens enkele zaken te noemen: de ontwikkeling van sensoren neemt een enorme vlucht. De integratie hiervan in onze omgeving is in opkomst, onder de noemer domotica en Ambient Technology. De mogelijkheden om robots zorgtaken uit te laten voeren wordt verkend in een aantal pilots. Nieuwe technologie met nieuwe en ongekende mogelijkheden. Technologie ontwikkelt zich niet alleen steeds sneller, ook de integratie van nieuwe technologische mogelijkheden in ons dagelijkse leven gaat steeds sneller. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling maar ook het gebruik van apps. Het aantal apps met een (gezondheids)ondersteunende functie groeit met de week. Het aantal jongeren met een smartphone ook. Het gebruik van apps normaliseert daardoor in rap tempo.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2011

Authors and Affiliations

  • Saskia Timmer

There are no affiliations available

Personalised recommendations