Advertisement

5. Implementatie

  • Saskia Timmer

Samenvatting

De invloed van eHealth op het zorgproces wordt nog te vaak onderschat. Of eHealth wordt als aparte zorgverlening beschouwd en naast reguliere zorgverlening geplaatst of de visie op de inzet van technologie in de zorg krijgt pas laat in het implementatietraject aandacht. Voor een goede implementatie is inbedding van eHealth in de gehele organisatie noodzakelijk. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan al deze aspecten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2011

Authors and Affiliations

  • Saskia Timmer

There are no affiliations available

Personalised recommendations