Advertisement

4. Invloed op de gezondheidszorg

  • Saskia Timmer

Samenvatting

eHealth is gedefinieerd als het gebruik van technologie om de gezondheid of gezondheidszorg te verbeteren. Uit de definitie maar ook uit ervaringen in de praktijk blijkt dat eHealth invloed heeft op de gezondheidszorg: op de gezondheidszorg in het algemeen, op de wijze waarop de zorgverlener zorg verleent en op de rol van de patiënt in dit geheel. In dit hoofdstuk is beschreven wat de invloed is van eHealth op de gezondheidszorg in het algemeen. De invloed van de verschillende eHealth-interventies staat beschreven in hoofdstuk 4, eHealth-interventies.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2011

Authors and Affiliations

  • Saskia Timmer

There are no affiliations available

Personalised recommendations