Advertisement

2. eHealth, wat is het?

  • Saskia Timmer
Chapter

Samenvatting

Duidelijk is dat eHealth een fenomeen is dat niet meer weg te denken is uit de gezondheidszorg. Het is een fenomeen dat drijft op de noodzaak voor duurzame zorg, maar ook op de stroom van de digitalisering van de samenleving. Tijd voor een verkenning van het begrip eHealth: waar hebben we het eigenlijk over?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2011

Authors and Affiliations

  • Saskia Timmer

There are no affiliations available

Personalised recommendations