Advertisement

1. Waarom eHealth?

  • Saskia Timmer

Samenvatting

In de maatschappij is sinds de komst van internet sprake van een digitalisering van diensten en gedrag. Online winkelen wordt steeds gewoner, denk aan de aanschaf van de dagelijkse boodschappen via www.appie.nl of het kopen van boeken bij www.bol.com. De consument shopt in de internetwinkel voor kleding, apparatuur en allerlei andere zaken. Als er informatie gezocht wordt gebeurt dit online waar eerder nog op teletekst gekeken werd. Muziek en video’s worden gedownload van internet of bekeken via video-on-demand in plaats van gehuurd in de videotheek of gekocht bij de muziekwinkel. Ook in de dienstverlening is sprake van een digitalisering. Banken hebben een online helpdesk, bieden het gebruik van een online huishoudboekje of chatsessies voor starters over de hypotheek aan. Online dienstverlening naast of in plaats van de reguliere dienstverlening. Er wordt ook wel gesproken over online en offline diensten of over online en face-to-face (van persoon tot persoon) contacten en diensten. Kortom, de komst van internet, met name Web2.0 heeft invloed op ons dagelijkse reilen en zeilen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2011

Authors and Affiliations

  • Saskia Timmer

There are no affiliations available

Personalised recommendations