Advertisement

Inleiding

  • Saskia Timmer

Samenvatting

eHealth is sterk in opkomst. In alle zorgsectoren zijn wel een of meerdere pilots te vinden. De eHealth-initiatieven bevinden zich in verschillende stadia, van een voorzichtig experiment tot opschaling van eHealthhulpverleningsvormen na goede eerste ervaringen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2011

Authors and Affiliations

  • Saskia Timmer

There are no affiliations available

Personalised recommendations