Samenvatting

De lever is een groot orgaan, gelegen boven in de buikholte, dat de samenstelling van het bloed op veel manieren kan beïnvloeden. Via de poortader stromen alle stoffen die in de darmen door het lichaam worden opgenomen (behalve de vetten) direct naar de lever. Daar wordt een selectie toegepast:

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • F.P.A.M.N. Peters

There are no affiliations available

Personalised recommendations