Advertisement

7 Administratieve handelingen

 • J.D. de Loor

Samenvatting

De behandeling van een patiënt kan niet zonder administratie en schriftelijke overdrachten. Het noteren van relevante gegevens is noodzakelijk voor een goede gezondheidszorg.

Literatuur

 1. 1 Grundmeijer HGLM, Reenders K, Rutten GEHM. Het geneeskundig proces. Van klacht naar therapie. Maarssen: Elsevier; 2009, Hfst. 11: Verslaglegging en registratie.Google Scholar
 2. 2 NHG Organisatierichtlijn 02 Medische verslaglegging. Huisarts Wet. 1990; 3: 114.Google Scholar
 3. 3 Wgbo, www.rbng.nl/userfiles/file/wetten/WGBO.pdf, gewijzigd 2006. Geraadpleegd 18 aug 2011.
 4. 4 Erkelens DW. Medische en administratieve veronachtzaming van een hoge bloedglucosewaarde; aantekeningen bij een beslissing van een medisch tuchtcollege. Ned Tijdschr Geneeskd. 1997; 141: 813–815.Google Scholar
 5. 5 Crul BVM, Rijksen WP. Eén ontbrekende laboratoriumuitslag. Med Contact. 2002; 48: 26.Google Scholar
 6. 6 Bentinck UW. Regionaal tuchtcollege, Amsterdam,2004, www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/images/03046.asd.pdf (geraadpleegd 26 okt 2011).

Verder lezen

 1. KNMG Vademecum Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens (1997).Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012

Authors and Affiliations

 • J.D. de Loor
  • 1
 1. 1.Universitair Medisch Centrum UtrechtUtrecht

Personalised recommendations