Advertisement

5 Hygiënisch werken

 • I. Bank
 • B. Postma

Samenvatting

Hygiëne is een verzamelnaam voor alle handelingen die van invloed zijn op preventie van besmetting met in potentie ziekteveroorzakende micro-organismen. Reeds lang voor het begin van de moderne medische zorg was bekend dat hygiëne belangrijk was om verspreiding van ziekten te voorkomen.

Literatuur

 1. 1 Richtlijn: Infectiepreventie in de huisartsenpraktijk. 2010. www.WIP.nl.
 2. 2 Richtlijn ziekenhuis: Handhygiëne bij medewerkers. 2007. www.WIP.nl.
 3. 3 Richtlijn ziekenhuis: Persoonlijke hygiëne medewerkers. 2011.www.WIP.nl.
 4. 4 Richtlijn ziekenhuis: Desinfectie van huid en slijmvliezen. 2010.www.WIP.nl.
 5. 5 Richtlijn ziekenhuis: Preoperatieve handdesinfectie. 2008. www.WIP.nl.
 6. 6 Richtlijn ziekenhuis: Veilig werken in de operatiekamer. 2005. www.WIP.nl.
 7. 7 Makary MA, Ali Al Attar MPH, Holzmueller CG, et al. Needlestick injuries among surgeons in training. N Engl J Med. 2007; 356: 2693–2699.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8 Darouiche RO, Wall MJ, Itani KMF, et al. Chlorhexidinealcohol versus povidon-iodine for surgical-site antisepsis. N Engl J Med. 2010; 362: 18–26.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9 Surgical face masks or not during surgery? 2002. www.WIP.nl.

Verder lezen

 1. Bouma MR, Kerstens JAM, Klei LD, Oldenburger H. Vaardigheden specifieke verpleegkunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 1998.CrossRefGoogle Scholar
 2. Brough SJ. Surgical glove perforations. Br J Surg. 1988; 75: 317.CrossRefGoogle Scholar
 3. L.C.I. Landelijke richtlijn Prikaccidenten. 2007.www.RIVM.nl.
 4. Microbiologische veiligheid onderhoud aan medische- en laboratoriumapparatuur. 2010. www.WIP.nl.
 5. Pratt RJ, Pellowe C, Loveday HP, et al. The epic project: developing national evidence-based guidelines for preventing healthcare associated infections. Phase I: guidelines for preventing hospital-acquired infections. J Hosp Infect. 2001; 47: S3-S82.CrossRefGoogle Scholar
 6. RIVM. Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg – Standaardmethoden. Bilthoven: RIVM; 2010.Google Scholar
 7. Rogues AM, Lasheras A, Amici JM, et al. Infection control practices and infectious complications in dermatological surgery. J Hosp Infect. 2007; 65: 258–263.CrossRefGoogle Scholar
 8. Sengers IJM, Ouwerker YM van, Terpstra S. Hygiëne en infectiepreventie. Maarssen: Elsevier; 2000.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012

Authors and Affiliations

 • I. Bank
  • 1
 • B. Postma
  • 2
 1. 1.Leids Universitair Medisch CentrumLeiden
 2. 2.Slingeland ZiekenhuisDoetinchem

Personalised recommendations