Advertisement

45 Orgaangericht beeldvormend onderzoek

 • R. Reinhard
 • M.R. Meijerink
 • J.H.T.M. van Waesberghe

Samenvatting

Radiologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met alle facetten van diagnostiek door middel van gebruik van diverse beeldvormende technieken. Welke beeldvormende techniek het onderzoek van eerste keuze is, hangt met name af van de vraagstelling. Maar ook leeftijd, voorgeschiedenis en de klinische toestand van de patiënt spelen hierbij een rol. Het komt verder regelmatig voor dat verschillende soorten onderzoek worden gebruikt om een vraagstelling te beantwoorden.

Literatuur

 1. 1 Grossman RI, Yousem DM. Neuroradiology: the Requisites. Philadelphia PA: Mosby; 2003, 2e druk.Google Scholar
 2. 2 Manaster BJ, Disler DG, May DA. Musculoskeletal Imaging: the Requisites. St. Louis MO; Mosby; 2002, 2e druk.Google Scholar
 3. 3 Ikeda DM. Breast Imaging: the Requisites. Philadelphia PA: Elsevier-Mosby; 2004.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012

Authors and Affiliations

 • R. Reinhard
  • 1
 • M.R. Meijerink
  • 1
 • J.H.T.M. van Waesberghe
  • 1
 1. 1.VU medisch centrumAmsterdam

Personalised recommendations