Advertisement

40 Vishaakje verwijderen

Samenvatting

Een vishaakverwonding is een veel voorkomende vorm van een corpus alienum. Een vastzittende vishaak kan ontstaan bij het aanhaken van aas, het met kracht werpen van de hengel, of bij het verwijderen van de vishaak uit de bek van een vis. In alle gevallen is het belangrijk om te weten om welk type vishaak het gaat. Er zijn enkele of meervoudige vishaken, en haken voor kleine vissen tot haken die op zee worden gebruikt voor roofvissen (figuur 40.1). De weerhaak kan aan het einde bij de scherpe punt zitten, of wat meer naar de gebogen kant van de vishaak. De vishaak kan door de huid terechtkomen in de weke delen, zenuwen of bloedvaten raken, of tegen het botweefsel aankomen. Bij een verdenking op beschadiging van vitale delen kan specifieke behandeling noodzakelijk zijn. Bij behandeling van oogletsel dient een oogarts betrokken te zijn.

Literatuur

  1. 1 Gammons MG, Jackson E. Fishhook removal. Am Fam Physician. 2001; 63(11): 2231–2236.Google Scholar
  2. 2 Halaas GW. Management of foreign bodies in the skin. Am Fam Physician. 2007; 76(5): 683–688.Google Scholar
  3. 3 Eldad S, Amiram S. Embedded fishhook removal. Am J Emerg Med. 2000; 18(6): 736–737.CrossRefGoogle Scholar

Verder lezen

  1. Goudswaard AN, Veld CJ in’t, Kramer WLM. Handboek verrichtingen in de huisartspraktijk. Utrecht/Houten: NHG/Prelum, 2009.Google Scholar
  2. Eekhof JAH, Knuistingh Neven A, Opstelten W. Kleine kwalen in de huisartspraktijk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg; 2007, 5e druk.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • J. Buis
    • 1
  1. 1.Universitair Medisch Centrum UtrechtUtrecht

Personalised recommendations