Advertisement

38 Corpus alienum uit het oog verwijderen

Samenvatting

Oogletsel in het algemeen kan worden verdeeld in perforerend oogletsel (door een scherp trauma) en niet-perforerend oogletsel (figuur 38.1). Een corpus alienum in het oog wordt gerekend tot het oppervlakkige, niet-perforerende oogletsel. Een corpus alienum leidt tot een oppervlakkige verwonding van de cornea. Het kan worden vergeleken met een schaafwond aan de huid, waarbij de wond meestal geneest zonder restverschijnselen. De cornea is een sterk en taai weefsel dat niet snel doorboord zal raken. Oppervlakkige corneabeschadiging kan worden veroorzaakt door problemen met contactlenzen, verwondingen met bijvoorbeeld papier, een tak die het oog heeft geraakt, of naar binnen gegroeide oogharen (trichiasis). Een corpus alienum, vreemd voorwerp, kan de cornea beschadigen en alweer uit het oog verdwenen zijn. De meest voorkomende corpora aliena zijn zandkorrels, metaaldeeltjes (die tijdens werkzaamheden zoals hameren, slijpen of boren in het oog zijn terechtgekomen), houtdeeltjes, glassplinters en haren. Als het corpus alienum niet op de cornea vastzit, maar vastzit onder het bovenooglid, kan het krassen op de cornea en schade aanrichten.

Literatuur

  1. 1 Rietveld RP, Cleveringa JP, Blom GH, et al. NHG-standaard Het rode oog. Huisarts Wet. 2006; 49(2): 78–91.Google Scholar
  2. 2 Stilma JS, Voorn ThB. Oogheelkunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2008, 2e druk.CrossRefGoogle Scholar

Verder lezen

  1. Eekhof JAH, Knuistingh Neven A, Opstelten W. Kleine kwalen in de huisartspraktijk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg; 2007, 5e druk.Google Scholar
  2. Goudswaard AN, Veld CJ in’t, Kramer WLM. Handboek verrichtingen in de huisartspraktijk. Utrecht/Houten: NHG/Prelum; 2009.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • J. Buis
    • 1
  1. 1.Universitair Medisch Centrum UtrechtUtrecht

Personalised recommendations