Advertisement

36 Bloedneus behandelen

  • P.P. Knegt

Samenvatting

Van de neusbloedingen bij kinderen en volwassenen ontstaat 90% in het voorste deel van de neus, op het neusseptum (locus Kiesselbach), en 10% in het achterste deel van de neus (a. sphenopalatina). Deze laatste bloedingen zijn vaak lastiger te behandelen.

Literatuur

Verder lezen

  1. Fokkens WJ, Cauwenberge PB van. Neusbloedingen (epistaxis). In: Huizing EH, Snow GB (red.), Leerboek keel-, neus- en oorheelkunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2007, pp. 225 e.v.Google Scholar
  2. Goralnick E. Anterior epistaxis, nasal pack. eMedicine: 19 mei 2011.Google Scholar
  3. Goralnick E. Nasal pack, posterior epistaxis. eMedicine: 3 oktober 2008.Google Scholar
  4. Wormald PJ. Epistaxis. In: Bailey BJ, Johnson JT, Newlands SD (red.), Head & Neck Surgery – Otolaryngology. Philadelphia PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2006, 4e druk, vol. 1, hfdst. 36, pp. 505–514.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • P.P. Knegt
    • 1
  1. 1.Universitair Medisch Centrum GroningenGroningen

Personalised recommendations