Advertisement

31 Katheteriseren

 • T.O.H. de Jongh
 • L.C.C. de Lange

Samenvatting

Bij patiënten met incontinentie verdient het gebruik van incontinentiemateriaal de voorkeur boven een urethraverblijfskatheter. Voor mannen met incontinentie kan een condoomkatheter zinvol zijn, de infectiekans is dan aanzienlijk minder.

Literatuur

 1. 1 Preventie van infecties als gevolg van blaascatheterisatie via de ureter. Leiden: Werkgroep Infectiepreventie; 2006, revisie juni 2010. www.wip.nl.
 2. 2 Roupret M, Chartier-Kastler E, Hopirtean V, et al. Use in daily urological practice of an ultrasound device for measuring bladder volume? Presse Med. 2003; 17(32): 776–780.Google Scholar
 3. 3 Pratt RJ, Pellowe C, Loveday HP, et al. The epic project: developing national evidence-based guidelines for preventing healthcare associated infections. Phase I: guidelines for preventing hospital-acquired infections. J Hosp Infect. 2001; 47: S3-S82.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4 Kunin CM, Mc Kormack RC. Prevention of catheter-induced urinary tract infections bij sterile closed drainage. N Engl J Med. 1966; 244: 156–161.Google Scholar
 5. 5 Niël-Weise BS, Broek PJ Van Den. Urinary catheter policies for short-term bladder in adults. Cochrane Library. 2005 (3).Google Scholar

Verder lezen

 1. Goudswaard AN, Veld CJ in’t, Kramer WLM. Handboek verrichtingen in de huisartsenpraktijk. Houten/Utrecht: Prelum/NHG, 2009.Google Scholar
 2. NHG standaard Incontinentie voor urine,2006, www.nhg.org.
 3. NHG standaard Bemoeilijkte mictie bij oudere mannen,2004, www.nhg.org.
 4. NHG standaard Urineweginfecties,2005, www.nhg.org.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012

Authors and Affiliations

 • T.O.H. de Jongh
  • 1
 • L.C.C. de Lange
  • 2
 1. 1.Leids Universitair Medisch CentrumLeiden
 2. 2.Erasmus Medisch CentrumRotterdam

Personalised recommendations