Advertisement

30 Medicatie toedienen

 • J. Tichelaar
 • M.C. Richir
 • S.J.A. Pans
 • Th.P.G.M. de Vries

Samenvatting

De WHO Guide to Good Prescribing beschrijft het rationeel voorschrijven van medicatie in de vorm van een stappenplan.1,2 In tabel 30.1 wordt dit 6-stappenplan als checklist weergegeven en hieronder kort beschreven. In verschillende Nederlandse boeken is dit verder uitgewerkt.3,4

Literatuur

 1. 1 Vries TPGM de, Henning RH, Hogerzeil HV, Fresle DF. Guide to Good Prescribing. Geneva: WHO; 1994.Google Scholar
 2. 2 Richir MC, Tichelaar J, Vries TPGM de. WHO 6-stappenplan voor therapie/farmacotherapie. In: Sitsen JMA, Vasbinder E (red.), Geneeskundig Jaarboek 2011. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2011, pp. 474–475.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3 Vries ThPGM de, Henning RH, Bortel L van. Farmacotherapie op maat. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg; 2006.Google Scholar
 4. 4 Vries H de, Bastiaans JF. Behandeling. In: Grundmeijer HGLM, Reenders K, Rutten GEHM. Het geneeskundig proces. Klinisch redeneren van klacht naar therapie. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2009, 3e druk, pp. 163–204.Google Scholar
 5. 5 Dean B, Schachter M, Vincent C, Barber N. Prescribing errors in hospital inpatients: Their incidence and clinical significance. Qual Saf Health Care. 2002; 11: 340–344.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6 Lewis PJ, Dornan T, Taylor D, et al. Prevalence, incidence and nature of prescribing errors in hospital inpatients: a systematic review. Drug Saf. 2009; 32: 379–389.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7 Bobb A, Gleason K, Husch M, et al. The epidemiology of prescribing errors: the potential impact of computerized prescriber order entry. Arch Intern Med. 2004; 164: 785–792.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8 Vermaat JH, Weijerink JJH. Rekenen in de gezondheidszorg. Dwingeloo: Kavanah; 2009, 4e druk.Google Scholar
 9. 9 Sar-van der Brugge S Van Der, Posthuma WEFM. Flebitis bij perifeer infuus. Ned Tijdschr Geneeskd. 2011; 155: A3548.Google Scholar
 10. 10 Webster J, Osborne S, Rickard C, Hall J. Clinically-indicated replacement versus routine replacement of peripheral venous catheters [Cochrane Review]. Cochrane Database Syst Rev. 2010; (3): CD007798.Google Scholar
 11. 11 Meulenbelt J, Vries I de, Joore JCA. Behandeling van acute vergiftigingen. Praktische richtlijnen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2006.Google Scholar
 12. 12 Becker ML, Paes EC, Sijs IH Van Der, Nieuwenhoven CA van. De behandeling van extravasaties van geneesmiddelen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2011; 155: A2839.Google Scholar
 13. 13 Ross S, Loke YL. Do educational interventions improve prescribing by medical students and junior doctors? A systematic review. Br J Clin Pharamacol. 2009; 67(6): 662–670.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14 Flebitis en bloedbaaninfecties door intraveneuze infuuskatheters. Leiden: Werkgroep Infectiepreventie; 2010.Google Scholar

Verder lezen

 1. Leerstageklapper masteropleiding VUmc Compas: Training Toedienen van een subcutane en intramusculaire injectie. Amsterdam: Amstel Academie VUmc, 2011.Google Scholar
 2. Kok N. Protocol injecteren: intracutaan. Amsterdam: VUmc; 2011.Google Scholar
 3. Vries, N de. Protocol injecteren: subcutaan. Amsterdam: VUmc; 2011.Google Scholar
 4. Graaf J de. Protocol injecteren: intramusculair. Amsterdam: VUmc; 2011.Google Scholar
 5. Protocollen Voorbehouden, risicovolle en overige handelingen. Hoofdstuk injecteren. Utrecht: Vilans; 2008.Google Scholar
 6. Voorbehouden handelingen Reader Medicatie, intraveneus rechtstreeks toedienen. Leiden: Directoraat Onderwijs & Opleidingen, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC); 2010.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012

Authors and Affiliations

 • J. Tichelaar
  • 1
 • M.C. Richir
  • 1
 • S.J.A. Pans
  • 1
 • Th.P.G.M. de Vries
  • 1
 1. 1.VU medisch centrumAmsterdam

Personalised recommendations