Advertisement

2 Lokale anesthesie

 • R. Krage
 • L.A. Schwarte

Samenvatting

Pijn is een belangrijk en complex symptoom dat wordt veroorzaakt door weefselschade ontstaan als gevolg van een verwonding of ziekteproces in het lichaam, of iatrogeen tijdens chirurgische ingrepen en onderzoeken.

Literatuur

 1. 1 Denkler K. A comprehensive review of epinephrine in the finger: to do or not to do. Plast Reconstr Surg. 2001; 108: 114–124.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2 Editorial by the American Society for Dermatologic surgery. Surgical myths in dermatology. Dermatol Surg. 2010; 36: 512–517.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3 Lalonde B, Bell M, Benoit P, et al. A multicenter prospective study of 3,110 consecutive cases of elective epinephrine use in the fingers and hand: the Dalhousie Project clinical phase. J Hand Surg Am. 2005; 30(5): 1061–1067.CrossRefGoogle Scholar

Verder lezen

 1. Farmacotherapeutisch Kompas. Diemen: College van zorgverzekeringen (CVZ); 2011, www.fk.cvz.nl.
 2. Have F ten, Kliniekboek Anesthesie, Een praktisch naslagwerk. Leusden: De Tijdstroom; 2002, 3e druk.Google Scholar
 3. Morgan E, Mikhail M, Murray M. Clinical anesthesiology. New York: Macgraw-Hill Professional; 2005, 4e druk.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012

Authors and Affiliations

 • R. Krage
  • 1
 • L.A. Schwarte
  • 1
 1. 1.VU medisch centrumAmsterdam

Personalised recommendations