Advertisement

27 Cervixuitstrijkje

 • T.O.H. de Jongh
 • A. Timmermans

Samenvatting

Bij een cervixuitstrijkje worden epitheelcellen uit de overgangszone van de cervix afgenomen voor cytologisch onderzoek. Zo kunnen (pre)maligne afwijkingen van het cervixslijmvlies (cervixdysplasie en cervixcarcinoom) worden opgespoord.

Literatuur

 1. 1 Fokke HE. A randomized trial of three methods of obtaining Papanicolaou smears. Eur J Obstet Gynaecol Reprod Biol. 1993; 48(2): 103–106.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2 Ronco G, Cuzick J, Pierotti P, et al. Accuracy of liquid based versus conventional cytology: overall results of new technologies for cervical cancer screening: randomized controlled trial. Br Med J. 2007; 335: 28.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3 Klinkhamer PJ, Meerding WJ, Rosier PF, Hanselaar AG. Liquidbased cervical cytology, a review of the literature with methods of evidence-based medicine. Cancer. 2003; 99(5): 263–271.CrossRefGoogle Scholar

Verder lezen

 1. Boomsma LJ, Buis PAJ, Collette C, Janssen PGH. NHG-Standaard Preventie en vroegdiagnostiek van cervixcarcinoom. Huisarts Wet. 2009; 52(4): 182–191:CrossRefGoogle Scholar
 2. Jongh TOH de (red). Fysische diagnostiek. Houten: Bohn, Stafleu van Loghum; 2010.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012

Authors and Affiliations

 • T.O.H. de Jongh
  • 1
 • A. Timmermans
  • 2
 1. 1.Leids Universitair Medisch CentrumLeiden
 2. 2.Academisch Medisch CentrumAmsterdam

Personalised recommendations