Advertisement

25 Ecg maken

  • R.A. Tio
  • J. Haaksma

Samenvatting

Het hart is een spier die het bloed door de longen en het lichaam pompt. Het spierweefsel bestaat uit cardiomyocyten (gewone hartspiercellen). Cardiomyocyten hebben in rust een negatieve membraanpotentiaal die langzaam oploopt; dit heet de pacemakerpotentiaal. Een speciaal soort cardiomyocyten betreft de zogenoemde pacemakercellen die zich bevinden in de sinusknoop en in de atrioventriculaire knoop.

Literatuur

  1. 1 Einthoven W. Le telecardiogramme. Arch Int Physiol. 1906; 4: 132–165.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • R.A. Tio
    • 1
  • J. Haaksma
    • 1
  1. 1.Universitair Medisch Centrum GroningenGroningen

Personalised recommendations