Advertisement

24 Longfunctieonderzoek

 • T.O.H. de Jongh
 • E. Oostveen

Samenvatting

Longfunctieonderzoek wordt gebruikt voor de diagnostiek van longaandoeningen. Een spirometrie is essentieel om de diagnose ‘COPD’ te stellen en een hulpmiddel om de ernst ervan te bepalen. Bij een patiënt met vermoeden op astma kan zowel spirometrie als de expiratoire peakflow (PEF-)meting gebruikt worden voor de diagnostiek om de ernst van het astma vast te stellen en het effect van medicamenteuze behandeling te volgen, maar spirometrie geniet de voorkeur. Spirometrie is een technischer, lastiger uit te voeren onderzoek dan een peakflowmeting, omdat het meer medewerking van de patiënt vraagt, maar het levert veel meer informatie op over de longfunctie dan een peakflowwaarde.

Literatuur

 1. 1 Pellegrino R, Viegi G, Brusasco V, et al. ATS/ERS Task Force: Interpretative stategies for lung function tests. Eur Respir J. 2005; 26: 948–968.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2 Berg JWK Van Den, Molen T Van Der, Kerstjens HAM, Quanjer PH. Kanttekeningen bij screenend longfunctieonderzoek voor detectie van COPD. Ned Tijdschr Geneeskd. 2007; 151(28): 1557–1559.Google Scholar
 3. 3 Miller MR, Hankinson J, Brusasco V, et al. ‘ATS/ERS TASK FORCE’: Standardisation of spirometry. Eur Respir J. 2005; 26: 319–338.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4 Quanjer P. Standardized lung function testing. Bull Eur Physiopathol. 1983; 19(Suppl 5): 22–27.Google Scholar
 5. 5 Quanjer PH, Tammeling GJ, Cotes JE, et al. Lung volumes and forced ventilatory flows. Official statement of the European Respiratory Society. Eur Respir J. 1993; 6(Suppl. 16): 5–40.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6 Geijer RMM, Chavannes NH, Muris JWM, et al. NHG-standaard Astma bij volwassenen. Tweede herziening. Huisarts Wet. 2007; 50(11): 537–551.Google Scholar
 7. 7 D’Angelo E, Prandi E, Milic-Emili J. Dependence of maximal flow-volumecurves on time course of preceding inspiration. J Appl Physiol. 1993; 75: 1155–1159.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012

Authors and Affiliations

 • T.O.H. de Jongh
  • 1
 • E. Oostveen
  • 2
 1. 1.Leids Universitair Medisch CentrumLeiden
 2. 2.Universitair Ziekenhuis Antwerpen en Universiteit AntwerpenAntwerpen

Personalised recommendations