Advertisement

23 Laryngoscopie

  • R.J. Stokroos

Samenvatting

Bij indirecte laryngoscopie kijkt u met een spiegeltje in de larynx. Het spiegeltje wordt zo gehouden dat ingebracht licht weerkaatst in de larynx en zodoende een zichtbaar beeld ontstaat van de larynx en farynx. Indirecte laryngoscopie is geïndiceerd bij heesheid, bij slikklachten en/of globusgevoelens. Indien indirecte laryngoscopie niet mogelijk is, dient directe laryngoscopie (door middel van de flexibele laryngoscoop) plaats te vinden.

Literatuur

Verder lezen

  1. Huizing EH, Snow GB, Vries N de. Keel-, neus- en oorheelkunde en hoofd-halschirurgie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2007, 2e druk.CrossRefGoogle Scholar
  2. Zwart S, Dagnelie CF, Staaij BK van, et al. NHG-standaard Acute keelpijn. Utrecht: CBO; 2007.Google Scholar
  3. Franssen M, Soudijn E. Het onderzoek van het oor, de neus, de mond, de keel en de hals. Maastricht: Mediview; 2005, 2e druk.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • R.J. Stokroos
    • 1
  1. 1.Maastricht Universitair Medisch CentrumMaastricht

Personalised recommendations