Advertisement

21 Spleetlamponderzoek

  • P. Dieleman

Samenvatting

Spleetlamponderzoek vindt plaats door een binoculaire microscoop gekoppeld aan een sterke verlichtingsbron (halogeen) die een spleetvormige lichtbundel produceert, waardoor een optische doorsnede van het voorste oogsegment ontstaat. Met de spleetlamp kunnen in principe alle onderdelen van het oog onderzocht worden, al ligt het toepassingsgebied vooral in het gedetailleerd beoordelen van het voorste segment van het oog: oogleden, conjunctiva, cornea, voorste oogkamer, iris en pupil, lens, voorste glasvochtmembraan en het glasvocht (figuur 21.1).

Literatuur

  1. 1 Stilma JS, Voorn ThB. Oogheelkunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2008, 2e druk.CrossRefGoogle Scholar

Verder lezen

  1. Baggen JL, Leeuwen YD van. Oogheelkunde. Serie Practicum Huisartsgeneeskunde. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg; 2004.Google Scholar
  2. Franssen M, Brabander J de. Het onderzoek van het zien en het oog. Maastricht: Mediview; 2005, 2e druk.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • P. Dieleman
    • 1
  1. 1.Universiteit AntwerpenAntwerpen

Personalised recommendations