Advertisement

17 Afname materiaal oor

  • R.J. Stokroos

Samenvatting

Bij een langdurig bestaande otitis media perforata of otitis externa kan materiaal worden afgenomen uit de gehoorgang teneinde de verwekker (bacterie of schimmel) te identificeren en de gevoeligheid voor antibiotica of antimycotica vast te stellen. De kans op identificatie van de verwekker ligt tussen de 50 en 90%.

Literatuur

  1. 1 Draaiboek aanvragen van diagnostiek door de GGD afdeling algemene infectieziektebestrijding. Bilthoven: Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding, RIVM; 2010.Google Scholar

Verder lezen

  1. Balen FAM van, Rovers MM, Eekhof JAH, et al. NHG-standaard Otitis media met effusie bij kinderen. Utrecht: CBO; 2005.Google Scholar
  2. Franssen M, Soudijn E. Het onderzoek van het oor, de neus, de mond, de keel en de hals. Maastricht: Mediview; 2005, 2e druk.Google Scholar
  3. Huizing EH, Snow GB, Vries N de. Keel-, neus- en oorheelkunde en hoofd-hals chirurgie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2007, 2e druk.CrossRefGoogle Scholar
  4. Rooijackers-Lemmens E, Balen FAM van, Opstelten W, Wiersma TJ. NHG-standaard Otitis externa. Utrecht: CBO; 2005.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • R.J. Stokroos
    • 1
  1. 1.Maastricht Universitair Medisch CentrumMaastricht

Personalised recommendations