Advertisement

16 Afname materiaal keel

 • R.J. Stokroos
Chapter
 • 2.6k Downloads

Samenvatting

Het afnemen van een keelkweek is geïndiceerd bij ernstige bacteriële infectie van de keel, bij controle op dragerschap, bijvoorbeeld van MRSA of bij ernstige virale luchtweginfecties bij patiënten met een verminderde weerstand. Men maakt een onderscheid tussen commensale keelflora en pathogene verwekkers. De interpretatie van de bevindingen hangt af van de aard van het laboratoriumonderzoek en de specifieke aanvraag. Dragerschap van bijvoorbeeld groep-A-streptokokken komt voor, ook bij een virale keelontsteking, zodat een positieve kweek niet bewijzend hoeft te zijn voor een streptokokkenangina.

16.1 Inleiding

Het afnemen van een keelkweek is geïndiceerd bij ernstige bacteriële infectie van de keel, bij controle op dragerschap, bijvoorbeeld van MRSA of bij ernstige virale luchtweginfecties bij patiënten met een verminderde weerstand. Men maakt een onderscheid tussen commensale keelflora en pathogene verwekkers. De interpretatie van de bevindingen hangt af van de aard van het laboratoriumonderzoek en de specifieke aanvraag. Dragerschap van bijvoorbeeld groep-A-streptokokken komt voor, ook bij een virale keelontsteking, zodat een positieve kweek niet bewijzend hoeft te zijn voor een streptokokkenangina.

Ook kan een keelkweek worden gebruikt ten behoeve van epidemiologisch onderzoek bij bijvoorbeeld een influenzaepidemie.

De volgende pathogene verwekkers kunnen voorkomen:

bacterieel: Chlamydia pneumoniae/psittachi, Corynebacterium diphtheriae, gonokokken, streptokokken, groep A, C, G, Mycoplasma pneumoniae, MRSA-bacterie;

viraal: aviaire influenzavirus, humaan influenzavirus, SARS-virus.

Instrumenten en materialen (figuur 16.1 )

 • Wattenstok

 • Tongspatel (bij patiënten waarbij de tong relatief hoog is)

 • Transportcontainer met medium geschikt voor virus- of bacterietransport, afhankelijk van de aanvraag. Het gebruikelijke transportmedium voor bacterieel kweekonderzoek is een Stuart- of Amies-medium . Het Stuart-medium (blauw) wordt gebruikt voor bacteriële kweken in het algemeen, het Amies-medium (zwart) is ook geschikt voor bacteriële kweken in het algemeen en voor Neisseria gonorrhoeae in het bijzonder. Voor virologisch onderzoek is een speciaal wattenstokje en medium nodig. De wattenstokjes met een houten of metalen stok zijn niet geschikt.

Figuur 16.1

Materialen voor afname keelkweek.

16.2 Uitvoering

 • Vraag de patiënt de mond wijd te openen en het hoofd iets naar achter te buigen.

 • Als de farynxbogen nog niet zichtbaar zijn, kan de tong met de tongspatel iets naar beneden worden geduwd.

 • Vraag de patiënt eventueel om AAA te zeggen, hierdoor spant het zachte verhemelte aan.

 • Strijk de tip van de wattenstok over de tonsillen beiderzijds, en eventueel ook over de achterwand van de orofarynx (figuur 16.2).

 • Plaats de wattenstok in de transportcontainer.

 • Tot transport is de bewaartijd van de wattenstok maximaal 48 uur onder koele condities (2 tot 4°C).

Figuur 16.2

Uitvoering afname keelmateriaal.

16.3 Nazorg

Bij het afnemen van een keelkweek kan eventueel een wurgreflex optreden bij prikkelen van de orofarynxachterwand.

Wetenschappelijke verantwoording

De richtlijnen voor de keelkweek zijn vastgesteld door de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding LCI.[1]

Literatuur

 1. 1 Draaiboek aanvragen van diagnostiek door de GGD-afdeling algemene infectieziektebestijding. Bilthoven: Landelijke coö rdinatie infectieziektebestrijding, RIVM; 2010.Google Scholar

Verder lezen

 1. Huizing EH, Snow GB, Vries N de. Keel-, neus- en oorheelkunde en hoofd-halschirurgie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2007, 2e druk.CrossRefGoogle Scholar
 2. Zwart S, Dagnelie CF, Staaij BK van, et al. NHG-standaard Acute keelpijn. Utrecht: CBO; 2007.Google Scholar
 3. Franssen M, Soudijn E. Het onderzoek van het oor, de neus, de mond, de keel en de hals. Maastricht: Mediview; 2005, 2e druk.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012

Authors and Affiliations

 • R.J. Stokroos
  • 1
 1. 1.Maastricht Universitair Medisch CentrumMaastricht

Personalised recommendations