Advertisement

15 Huidbiopsie

 • K.A. Burghout
 • C. Sanders
Chapter

Samenvatting

Een biopt van de huid in de vorm van een stansbiopt of ponsbiopt is een snelle en gemakkelijke manier van aanvullende histologische en immunologische diagnostiek binnen de dermatologie.

Literatuur

 1. 1 Wolff K,Goldsmith LA, Katz SI, et al. Diagnostic procedures and devices. In: Fitzpatrick’s Dermatology in general practice. New York: McGraw-Hill Medical; 2007, hfdst. 5. Online op http://accessmedicine.com/resourceTOC.aspx?resourceID=505.
 2. 2 Sillevis Smitt JH, Everdingen JJE van, Starink ThM, Horst HE Van Der. Dermatovenereologie voor de eerste lijn. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2009, 8e druk, p. 32.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3 Koppel PGJ ten, Vuyk HD, Neumann HAM. Een huidschaaftechniek voor diagnostiek en behandeling van benigne en maligne huidtumoren in het gezicht. Ned Tijdschr Geneeskd. 2005; 149(28); 1561–1567.Google Scholar
 4. 4 Russell EB, Carrington PR, Smoller BR. Basal cell carcinoma: a comparision of shave biopsy versus punch biopsy techniques in subtype diagnosis. J Am Acad Dermatol. 1999; 41: 69–71.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5 Mosterd K, Thissen MRTM, Marion AMW van, et al. Correlation between histologic findings on punch biopsy specimens and subsequent excision specimens in recurrent basal cell carcinoma. J Am Acad Dermatol. 2011; 64: 323–327.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6 Christenson LJ, Phillips PK, Weaver AL, Otley CC. Primary closure vs second-intention treatment of skin punch biopsy sites: a randomized trial. Arch Dermatol. 2005; 141(9): 1093.CrossRefGoogle Scholar

Verder lezen

 1. Burgdorf WHC, Plewig G, Wolff HH, Landthaler M. Braun Falco’s Dermatology. München: Springer; 2009, 3e druk.CrossRefGoogle Scholar
 2. Burns T, Breathnach S, Cox N, Griffiths C. Rook’s Textbook of Dermatology. online 2010 www.rooksdermatology.com/public > Biopsy Techniques.
 3. Olbirght S. Biopsy techniques and basic excisions. In: Bolognia JL, Jorizzo JL, Rapini RP (red.), Dermatology. Elsevier Health Sciences; 2003; 146: 2269–2285.Google Scholar
 4. Schultz BC, Victor Th. A. skin biopsy. In: Roenigk’s Dermatologic Surgery. Taylor and Francis Inc.; 2006, 3e druk, hfdst. 14, pp. 121–129.Google Scholar
 5. Vloten WA van, Degreef HJ, Stolz E, et al. Dermatologie en venereologie. Maarssen: Elsevier, 2000, 3e druk.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012

Authors and Affiliations

 • K.A. Burghout
  • 1
 • C. Sanders
  • 1
 1. 1.Universitair Medisch Centrum UtrechtUtrecht

Personalised recommendations