Advertisement

Samenvatting

Dit hoofdstuk behandelt het inbrengen van een perifeer infuus en het aansluiten van een infuussysteem. Het inbrengen van een infuus is een vaak gebruikte invasieve procedure in het ziekenhuis. De voorkeurslocatie voor een infuus is de onderarm. Dan zit het infuus de patiënt niet in de weg bij bewegen en is het systeem makkelijk toegankelijk voor de arts en verpleging. Bovendien is dit de plaats waarvan bekend is dat deze het minste complicaties zoals tromboflebitis geeft. Alternatieve plaatsen voor het inbrengen zijn: de hand, de elleboogplooi, het onderbeen of de voet. Bij zuigelingen worden ook bloedvaten op het hoofd gebruikt.

Literatuur

Verder lezen

  1. Flebitis en bloedbaaninfecties door intraveneuze infuuskatheters. Leiden: Werkgroep Infectiepreventie; 2010.Google Scholar
  2. Protocol: Inbrengen van het perifeer infuus KTC, UMCG.Google Scholar
  3. Sar-van der Brugge S Van Der, Posthuma EFM. Flebitis bij perifeer infuus. Ned Tijdschr Geneeskd. 2011; 155: A3548.Google Scholar
  4. Small H, Adams D, Casey AL, et al. Efficacy of adding 2% (w/v) chlorhexidine gluconate to 70% (v/v) isopropyl alcohol for skin disinfection prior to peripheral venous cannulation. Infect Control Hosp Epidemiol. 2008; 29: 963–965.CrossRefGoogle Scholar
  5. Webster J, Osborne S, Rickard C, Hall J. Clinically-indicated replacement versus routine replacement of peripheral venous catheters [Cochrane Review]. Cochrane Database Syst Rev. 2010; (3): CD007798.Google Scholar
  6. www.uptodate.com, ‘Peripheral venous access in adults’.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • M.J. Tip
    • 1
  1. 1.Universitair Medisch Centrum Groningen en Martini ZiekenhuisGroningen

Personalised recommendations