Advertisement

Inleiding

 • T.O.H. de Jongh
 • J. Buis
 • H.E.M. Daelmans
 • M.J. Dekker
 • J.D. de Loor

Samenvatting

In deze uitgave Praktische vaardigheden voor aanvullende diagnostiek en therapie worden de diagnostische en therapeutische vaardigheden beschreven, die studenten geneeskunde in Nederland aan moeten leren. Van de uitvoering van vaardigheden waarbij instrumentarium wordt gebruikt, is ook een demonstratie op een bijbehorende website beschikbaar. Dit boek is een aanvulling op het boek Fysische diagnostiek, waarin de uitvoering en betekenis van het lichamelijk onderzoek is beschreven. Ook bij dat boek bestaat een website.

Literatuur

 1. 1 Jongh TOH de (red). Fysische diagnostiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2010.Google Scholar
 2. 2 Herwaarden CLA van, Laan RFJM, Leunissen RRM (red.). Raamplan Artsopleiding 2009. Utrecht: NFU; 2009.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012

Authors and Affiliations

 • T.O.H. de Jongh
  • 1
 • J. Buis
  • 2
 • H.E.M. Daelmans
  • 3
 • M.J. Dekker
  • 4
 • J.D. de Loor
  • 2
 1. 1.Leids Universitair Medisch CentrumLeiden
 2. 2.Universitair Medisch Centrum UtrechtUtrecht
 3. 3.VU medisch centrumAmsterdam
 4. 4.Universitair Medisch Centrum GroningenGroningen

Personalised recommendations