Advertisement

9 Belastbaarheid van de werknemer – determinanten

  • Inge Bramsen
  • Harriët Wittink
  • André Bieleman

Samenvatting

In paragraaf 5.1.4 is het belasting-belastbaarheidsmodel geïntroduceerd als een belangrijk aspect van de gerichtheid van de paramedicus.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2011

Authors and Affiliations

  • Inge Bramsen
  • Harriët Wittink
  • André Bieleman

There are no affiliations available

Personalised recommendations